GENEL TICARI ŞARTLAR (Son güncelleme 01.01.2011)

 1. GGH Şirketi ile yazılı veya sözlü anlaşma yapılması sonunda oluşan bir kontrat sonucu, taraflar tarafından ortak yazılı olarak başka bir şey üzerinde anlaşılmadığı takdirde, GGH Şirketi`nin genel ticari şartları geçerlidir.
 2. Jeolojiksel, jeofiziksel ve inceleme-teknik servislerinin kararlaştırılan kapsamda uygun ve profesyonel bir şekilde uygulanacağını garanti ederiz.
 3. Söz konusu olan alanda araştırma ve inceleme metodlarının uygulanabilmesi için gerekli tüm izinlerin, özellikle de hükümet yetkilileri ve mülk sahiplerinin onayının alma sorumluluğu müşteri tarafından üstlenilir.
 4. Çalışma yapılan alanlarda tarafımızca genelde hiç bir hasara neden olunmaz. Tarım arazi olarak kullanılan alanlar üzerinde yapılan ölçümler hariç. Böyle bir durumda, temel arazide oluşabilecek potansiyel zararın bedeli şirket tarafından karşılanacaktır.
 5. Bu yönde yazılı bir anlaşma olmadığı sürece, hiçbir durumda ölçümlerimiz, ölçüm sonuçlarımız ya da herhangi bir öneri sonucu alınan ya da ihmal edilen önlemlerin doğruluğu ya da başarısı konusunda hiç bir yükümlülük üstlenmiyoruz.
 6. Müşteri bize atanan çalışmaları etkileyecek ve çalışmaların uzamasına veya zorlaşmasına neden olabilecek tüm bilgileri bize çalışmaya başlamadan önce zamanında bildirmekle yükümlüdür.
 7. Bir ölçüm veya inceleme GGH Şirketi`nin bir hatası sebebiyle yerine getirilemiyorsa ücret alınmaz. Fakat, bir ölçüm veya inceleme GGH Şirketi`nin hatası olmadan yapılamıyor ya da bitirilemiyor ise yapılan işe ve buna ek olarak olası ek masraflara karşılık gelecek şekilde bir ücret belirlenir.
 8. Açıkça, ekstra ek masraflar olarak belirtilmediği sürece, tüm ek maliyetler bizim teklif fiyat içine hesaplanmaktadır. Teklif fiyatları net fiyatlardır. Teklifler, teklifin yapılmasından itibaren 3 ay geçerlidir. Faturalarımızın kesinti olmadan 14 gün içinde ödenmesi zorunludur.
 9. Çalışmalarımızın raporu basit bir formatta müşteriye aktarılacaktır. Ek formatlar eğer kağıt üzerinde aksi anlaşılmadıysa ayrı olarak ödenmelidir. Dijital ölçüm verileri ve dijital veri setleri sadece ayrı bir anlaşma sonucu sağlanır.
 10. Müşteri, ölçümlerin ve ölçüm verilerinin değerlendirilmesinin durumu hakkında herhangi bir zamanda kendini sözleşmeli partiden taraf aracılığıyla bilgilendirmek hakkına sahiptir.
 11. Yargı Bölgesi Freiburg im Breisgau`dur. Alman hukuku geçerlidir.
Diese Webseite verwendet Cookies. Hier erfahren Sie alles zum Thema Datenschutz & Cookies