ARAŞTIRMA

Biz doğal mineral kaynakların ve arkeolojik buluntu yerlerinin araştırılmasında hem klasik jeolojik yöntem hem de modern jeofizik inceleme yöntemlerini uygulamaktayız. Jeoloji`deki rolümüz, jeografik bilgi sistemlerinin uygulanımı gibi ultra modern ölçüm tekniklerinin kullanımı sayesinde artmıştır.

Diese Webseite verwendet Cookies. Hier erfahren Sie alles zum Thema Datenschutz & Cookies