CBS

Ölçüm sonuçlarımızın sonraki işlemi için Esri Firması`nın modern GIS (coğrafi bilgi sistemi) programlarını kullanıyoruz. Böylelikle, ölçüm verileri, yorumlamaları ve temel veriler hep birlikte analiz edilip sunulabilmektedir. Müşterilerimize sonuçlar istekleri üzerine çeşitli dijital formatlarda verilir.